W tym roku byliśmy uczestnikami  X  już edycji internackiego talent show pt.: „Mam talent” .

Konkurs odbył się  22 października b.r. w Internacie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

Adresatami corocznego festiwalu są wychowankowie burs i internatów  z terenu województwa pomorskiego.

Tym samym organizatorzy mieli przyjemność gościć wychowanków m.in.: Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. S. Staszica w Swarożynie, Bursy Gdańskiej czy Internatu Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

Zgodnie z niepisaną tradycją, cel przyświecający internackiemu talent show koncentruje się wokół prezentacji indywidualnych

uzdolnień zarówno wokalnych, instrumentalnych, jaki i tanecznych.

Naszą placówkę reprezentował duet wokalno-instrumentalny w składzie: Yevhenii Shypskyi (gitara) oraz Nazarii Oshyiko (wokal)

oraz solistka Jagoda Wrzesińska. Uczniowie szkoły sportowej. Opiekunem wycieczki była pani Natalia Zelek.

Nazarii  zaprezentował dwie piosenki. Pierwsza z nich to narodowy utwór poświęcony społeczności Ukraińskej  „Hej sokoły ”.

Natomiast drugim prezentowanym utworem była ballada grupy Red Hot Chili Pepers „Chalifornication.

Natomiast Jagoda podzieliła się swoją interpretacją piosenki Dawida Podsiadło „Nieznajomy” oraz wykonała klasyczną

balladę Elvisa Presleya  „Can't Help Falling  In Love”. Lista zaprezentowanych talentów była stosunkowo rozbudowana.

Młodzież dzieliła się z publicznością zarówno pasją wokalną, taneczną czy gry na instrumentach.

Pozytywnym zaskoczeniem był także występ baletowy oraz iluzjonistyczny pokaz sztuczek.

Poziom prezentowanych, przez uczestników, talentów był niezwykle wysoki. Młodzież podczas swoich występów stawiała

głównie na swobodną interpretacje wybranych utworów. Pomimo, iż nasi wychowankowie nie zostali nagrodzeni przez jury,

cieszymy się, że  młodzież mogła podzielić się z innymi swoim talentem. Tym samym obserwacja uzdolnień innych talentów

stanowi źródło inspiracji dlań, by doskonalić się i rozwijać posiadane umiejętności.