Dnia 7 listopada grupa 30 wychowanków pod opieką p. Natalii Zelek, p. Doroty Dubikowskiej oraz p. Doroty Orlikowskiej

uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych w Eko- „Szkole Życia” w Wandzinie. Wizyta w ośrodku obejmowała pięciogodzinne spotkanie,

które zainaugurowała wycieczka z przewodnikiem po obejściu Eko „Szkoły  Życia”. Grupa miała okazję zwiedzić m.in. kaplicę

i wysłuchać relacji kapelana, pracownię artystyczną czy strefę hodowli zwierząt. Kolejnym elementem zaplanowanym

przez organizatorów były warsztaty profilaktyczne realizowane według 3 bloków tematycznych: ćwiczenia poszerzające

wiedzę o HIV i AIDS, zajęcia przybliżające tematykę uzależnień oraz elementy edukacji seksualnej.

Uwieńczeniem spotkania było wyświetlenie  krótkometrażowego filmu opowiadającego historie pacjentów

ośrodka borykających się z uzależnieniem. Projekcja filmu wzbudziła największe zainteresowanie i poruszenie wśród wychowanków.

Dzień spędzony w Wandzinie przyniósł naszej młodzieży mnóstwo  wrażeń. Z jednej strony warsztaty poszerzyły wiedzę naszych

wychowanków w dziedzinie profilaktyki. Z drugiej jednak strony opowieści terapeutów o pacjentach i samo wysłuchanie historii osób, 

którym udało się wyjść z uzależnienia, wprawiło większość w  zadumę i refleksję. Bowiem pobyt w Eko „Szkole Życia” w sposób

namacalny ukazał młodzieży, jak cienka jest granica pomiędzy życiem wolnym od używek a uzależnieniem.1