W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 418/34/2022 ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

Z DNIA 7 IV 2022 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI CEN I OPŁAT ZA WYNAJEM

POMIESZCZEŃ, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE W POWIATOWEJ BURSIE SZKOLNEJ

USTALA SIĘ Z DNIEM 1 V 2022 NOWE STAWKI ZA POBYT WYCHOWANKA W BURSIE. 

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH JAKIE WIĄŻĄ SIĘ Z ZATWAEROWANIEM

USTALA SIĘ W KWOCIE 90 ZŁ ZA JEDEN MIESIĄC. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE TJ. ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA

(WSAD DO KOTŁA) USTALA SIĘ W KWOCIE 20 ZŁ ZA JEDEN DZIEŃ NA OSOBĘ.