Informujemy, iż od 13 lutego 2024 roku

w bursie obowiazują:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne

i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach

działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

- nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,

- wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować

  interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy - w placówce lub w rodzinie,

- wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w internecie,

- wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,

- rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

ZBIÓR ZASAD SĄ DOSTĘPNE W PLACÓWCE JAK I NA STRONIE BURSY W ZAKŁADCE - DOKUMENTY