Młodzieżowa Rada Bursy to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków.

MRB działa w oparciu o zapisy statutowe oraz REGULAMIN MRB

Opiekunem jest pan Jacek Gałan.

Skład Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny 2018/2019:

 ................