Młodzieżowa Rada Bursy to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków.

MRB działa w oparciu o zapisy statutowe oraz REGULAMIN MRB

Opiekunem jest ............

Skład Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny 2019/2020: