Informujemy ,że w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie jest zainstalowany monitoring wizyjny.

Obraz jest rejestrowany i przechowywany przez 14 dni, a w sytuacjach spornych lub

wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Placówki,

przede wszystkim uczniów/wychowanków, ich rodziców /opiekunów prawnych, pracowników Placówki,

ale również innych osób odwiedzających naszą placówkę. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia Placówki i w/w osób.

Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynków Placówki (wejścia, obiekt sportowy, hole). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest ochrona żywotnych interesów osoby,

której dane dotyczą i wykonanie naszego zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia ( art. 6 ust. 1 lit d) i lit. e)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO)

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności,

w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa

i przestrzegania prawa np. policji, sądom.

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych

przez monitoring jest dyrektor Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie, ul. Koszalińska 2a,

który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

- Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,

- W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo

  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-  Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Placówka przeanalizuje

czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, ŻE TEREN POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE JEST

MONITOROWANY I OBEJMUJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKU PLACÓWKI.

  1. Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie placówki oraz dla ochrony ich mienia i placówki.
  2. Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.
  4. Więcej informacji, w tym zakres przysługujących Państwu praw, można uzyskać na www.bursaczluchow.org/RODO