PONIEDZIAŁEK

06:00 – 16:00   Rita Milewska

06:00 – 16:00   Irena Chmielowiec

14:00 – 22:00   Jacek Gałan

13:00 – 22:00   Natalia Zelek  

14:00 – 22:00   Monika Janiak  

14:00 – 22:00   Andrzej Piworowicz  

16:00 – 24:00   Dorota Dubikowska

22:00 – 06:00   Dorota Orlikowska

WTOREK

06:00 – 16:00   Irena Chmielowiec

06:00 – 16:00   Lubomira Sroka

12:00 – 22:00   Rita Milewska

13.00 – 22:00   Dorota Dubikowska

13:00 – 22:00   Monika Dorszyńska

15:00 – 24:00   Jacek Gałan

20:00 – 06:00   Natalia Zelek

ŚRODA

06:00 – 14:00   Monika Janiak

06:00 – 15:00   Dorota Dubikowska

12:00 – 22:00   Lubomira Sroka

12:00 – 22:00   Irena Chmielowiec

14:00 – 22:00   Monika Dorszyńska

16:00 – 24:00   Dorota Orlikowska

20:00 – 06:00   Rita Milewska

CZWARTEK

06:00 – 15:00   Natalia Zelek   

06:00 – 15:00   Jacek Gałan 

12:00 – 22:00   Irena Chmielowiec

12:00 – 22:00   Lubomira Sroka

12:00 – 22:00   Marta Hass

14:00 – 22:00   Dorota Orlikowska

16:00 – 24:00   Monika Janiak

20:00 – 06:00   Dorota Dubikowska

PIĄTEK

06:00 – 14:00   Dorota Orlikowska

06:00 – 16:00   Rita Milewska

14:00 – 22:00   Natalia Zelek  

14:00 – 24:00   Ewelina Goś 

22:00 – 06:00   Monika Janiak

SOBOTA

06:00 – 14:00   Wychowawcy przemiennie

14:00 – 23:00   Wychowawcy przemiennie

20:00 – 06:00   Jacek Gałan

NIEDZIELA

06:00 – 14:00   Wychowawcy przemiennie

14:00 – 23:00   Wychowawcy przemiennie

20:00 – 06:00   Lubomira Sroka

NIEDZIELA

20:00 – 08:00   Roman Pawłowski

PONIEDZIAŁEK

14:00 – 22:00   Mariusz Przyszlak

22:00 – 08:00   Marta Hass

WTOREK

14:00 – 22:00   Mariusz Przyszlak

22:00 – 08:00   Marta Hass

ŚRODA

14:00 – 22:00   Roman Pawłowski

22:00 – 08:00   Mariusz Przyszlak  

CZWARTEK

14:00 – 22:00   Ewelina Goś

22:00 – 08:00   Mariusz Przyszlak

PIĄTEK

06:00 – 16:00   Marta Hass

  • Grupa 1 - Jacek Gałan, Lubomira Sroka
  • Grupa 2 - Monika Janiak, Marta Hass
  • Grupa 3 - Natalia Zelek, Ewelina Goś
  • Grupa 4 - Dorota Dubikowska, Irena Chmielowiec
  • Grupa 5 - Monika Dorszyńska, Rita Milewska
  • Grupa 6 - Dorota Orlikowska, Rita Milewska
  • Grupa 7 (Koszykarze) - Mariusz Przyszlak, Roman Pawłowski, Ewelina Goś
  • Grupa 8 (Czarne)- Emilia Szczepańska - Wolska, Monika Gradek, Magdalena Szafrańska, Marlena Cierpisz, Kamila Bizukowicz

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku

jest planowana podwyżka odpłatności za bursę, tj.:

- zakwaterowanie 40 zł

- całodzienne wyżywienie 14 zł (śniadanie 5zł, obiad 5zł, kolacja 4zł)

Podwyżka spowodowana jest wzrostem cen produktów spożywczych.

Wyprowiantować można z poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów.

Taką mozliwość mają tylko osoby, które przyjeżdżają do Bursy dopiero w poniedziałek oraz wyjeżdżają od razu po lekcjach w piątek.

Posiłek zostanie odliczony w kolejnym miesiącu, po wcześniejszym zgłoszenieu w terminie do 23 - go kazdego miesiąca.

Wychowankowie  ze szkoły sportowej mają mozliwość rezygnacji z obiadu oferowanego przez bursę, ponieważ szkoła sportowa zapewnia im obiad.

Wyjazdówkę należy pobrać w wychowawców.

Jezeli dziecko zachoruje należy zgłosić to wychowawcom dzwoniąc pod numer tel./fax. 059 83-43-492

 

Termin płatności za pobyt dziecka w placówce upływa 15 - tego kazdego miesiąca. Informacje o kwocie należności za

kolejny miesiąc można uzyskać w sekretariacie lub w pokoju wychowawców.

Istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności do końca miesiąca jedynie po złożeniu stosownego podania do Dyrektora Bursy.

Nieuregulowanie należności powoduje złamanie Regulaminu placówki i naliczenie ustawowych odsetek.

Dokonywanie wplat za pobyt dziecka w Bursie:

- gotówką w kasie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30;

- przelewem na konto placówki przez cały miesiąc:

  numer konta: 76 9326 0006 0012 1792 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Człuchowie

  tytułem: imię i nazwisko wychowanka oraz miesiąc za jaki jest wpłata.