• Grupa 1 - Jacek Gałan, Natalia Shevchenko
  • Grupa 2 - Emilia Szczepańska - Wolska, Magdalena Zajęczkowska
  • Grupa 3 - Natalia Zelek, Lubomira Sroka
  • Grupa 4 - Dorota Dubikowska, Irena Chmielowiec
  • Grupa 5 - Mariusz Przyszlak, Natalia Shevchenko
  • Grupa 6 - Dorota Orlikowska, Irena chmielowiec
  • Grupa 7 - Anna Tandecka, Lubomira Sroka

Wyprowiantować można z poniedziałkowych śniadań i piątkowych obiadów.

Taką mozliwość mają tylko osoby, które przyjeżdżają do Bursy dopiero w poniedziałek oraz wyjeżdżają od razu po lekcjach w piątek.

Posiłek zostanie odliczony w kolejnym miesiącu, po wcześniejszym zgłoszenieu w terminie do 23 - go kazdego miesiąca.

Wychowankowie  ze szkoły sportowej mają mozliwość rezygnacji z obiadu oferowanego przez bursę, ponieważ szkoła sportowa zapewnia im obiad.

Wyjazdówkę należy pobrać w wychowawców.

Jezeli dziecko zachoruje należy zgłosić to wychowawcom dzwoniąc pod numer tel./fax. 059 83-43-492

 

Termin płatności za pobyt dziecka w placówce upływa 15 - tego kazdego miesiąca. Informacje o kwocie należności za

kolejny miesiąc można uzyskać w sekretariacie lub w pokoju wychowawców.

Istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności do końca miesiąca jedynie po złożeniu stosownego podania do Dyrektora Bursy.

Nieuregulowanie należności powoduje złamanie Regulaminu placówki i naliczenie ustawowych odsetek.

Dokonywanie wplat za pobyt dziecka w Bursie:

- gotówką w kasie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30;

- przelewem na konto placówki przez cały miesiąc:

  numer konta: 76 9326 0006 0012 1792 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Człuchowie

  tytułem: imię i nazwisko wychowanka oraz miesiąc za jaki jest wpłata.