Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie wszystkim uczniom,w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówka dysponuje 210 miejscami dla wychowanków.

       Szeroko rozumiana baza lokalowa i materialna ma zasadniczy wpływ na zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny wychowanków bursy. Warunki materialne zabezpieczają prawidłowy przebieg procesu wychowawczego w placówce. Działania zapewniające odpowiednie warunki bytowe mieszkańców skupiają się na stworzeniu racjonalnego układu elementów bazy lokalowej sprzyjającego realizacji przyjętych w bursie założeń.

Nasza bursa jest jednym z elementów całego kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Na dzień dzisiejszy znajdujemy się w pięknym otoczeniu basenu, hal sportowych, boisk do piłki nożnej, boiska do siatkówki, kortów tenisowych oraz 300 metrowej bieżni tartanowej. Zimą funkcjonuje lodowisko. Sąsiadujemy z dwoma dużymi szkołami ponadgimnazjalnymi: Zespołem Szkół Sportowych oraz Zespołem Szkół Technicznych. Teren wokół bursy jest zielony, zadbany i czysty.

Mieszkańcy bursy mają do dyspozycji pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, świetlicę, pokoje do nauki indywidualnej, stołówkę, siłownię oraz dostęp do Internetu. Pokoje mieszkalne nie są wyłącznie sypialnią. Młodzież w nich uczy się i wypoczywa. Każdy mieszkaniec ma tu w miarę możliwości własny kąt, a więc własne łóżko, miejsce na rzeczy osobiste i do nauki. Pokoje, w których mieszka młodzież stwarzają poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa. W bursie w miarę potrzeb i możliwości dbamy o modernizację pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnego użytku. Stan sanitarny bursy jest kontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

       Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców czuwa system czujek przeciwpożarowych w każdym pomieszczeniu kontrolowany przez specjalną centralę informującą o zagrożeniu mieszkańców bursy. Ponadto, na terenie bursy zamontowane zostały kamery monitorujące stan bezpieczeństwa obiektu.