Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.
 
W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:
 
Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
 
Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange.
Więcej informacji: www.saferinternet.pl
 
Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
 
Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).
Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl
 
Dyżurnet.pl - punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilię, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
 
Projekt realizowany przez NASK.
Więcej informacji: www.dyzurnet.pl
 
NASK
 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, który prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności sieci teleinformatycznych. NASK prowadzi rejestr domeny .PL, jest operatorem telekomunikacyjnym. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber).
 
Więcej informacji: www.nask.pl
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
 
Więcej informacji: www.fdds.pl

plakat A2 DRUK

Nie podawaj swoich danych osobowych w sieci. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oznacza utratę kontroli nad tym, co się z nimi potem dzieje. Dlatego podawanie niektórych swoich danych, np. numeru PESEL, jest bardzo niebezpieczne.

Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. Rejestrując się na różnego rodzaju portalach społecznościowych decydujemy się na udostępnianie swoich danych osobowych. Akceptując regulamin danego serwisu, wyrażamy zgodę na przetwarzanie tych danych.

Stosuj skomplikowane, trudne do odgadnięcia hasła i nie podawaj ich nikomu.

Nie podawaj numerów konta bankowego. Kody PIN często są zapisywane w telefonach komórkowych, w notesach i innych miejscach w których łatwo je znaleźć, dlatego najlepiej ich nikomu nie pokazywać, zapisywać w trudnych do odgadnięcia miejscach i jeżeli jest taka potrzeba to często zmieniać.

Czytaj uważnie regulaminy. Nie wszyscy traktują to medium poważnie, uznając, że anonimowość pozwala na więcej. Większość osób nie czyta regulaminów i je akceptuje nie wiedząc czym to może grozić.

Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Pamiętaj, że nieznajome osoby, które kontaktują się z tobą przez komunikator, czat, e-mail, portal społecznościowy czy inną aplikację mogą mieć wobec ciebie złe intencje. W przypadku znajomości z sieci warto zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

Pamiętaj, że Internet może być groźnym źródłem uzależnienia, porównywalnym z chorobą alkoholową czy narkotykową. Uzależnienie od Internetu to choroba! Jeżeli i raz wpadniesz, trudno będzie Ci się z niej wydostać. Staraj się zachować umiar w korzystaniu z Sieci czy graniu w gry komputerowe.

Konieczne jest korzystanie z oprogramowania antywirusowego. Dziś komputer bez jakiegokolwiek zabezpieczenia jest praktycznie nie do użytku. Na rynku dostępne są dziesiątki różnych programów, zarówno płatnych jak i darmowych.

Unikaj otwierania wiadomości od nieznajomych osób. Miliony elektronicznych maili codziennie krążą po sieci i dostarczają każdego typu informacje.

Uważaj na pliki, które pobierasz w sieci. Za każdym razem, gdy plik jest pobierany, istnieje niewielkie ryzyko, że zawiera on wirusa lub program mogący uszkodzić twój komputer lub pliki zapisane na dysku.

Unikaj wchodzenia w nieznane linki. Niektóre maile są fałszywe. Hackerzy stosują dwie metody oszustw internetowych przeprowadzanych za pomocą e-maili – „spoofing” (ang. spoof – naciąganie, szachrajstwo) i „phishing” (nazwa powstała z połączenia wyrazów ang. fishing – łowienie ryb na wędkę i password – hasło). Obie polegają na podszywaniu się pod zaufanego nadawcę, a ich celem jest przechwycenie Twoich osobistych danych lub nakłonienie do wykonania czynności, których nie zamierzałeś.