Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku prowadzi

projekt edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi

na temat cyberzagrożeń, w tym hejtu internetowego. Pośrednim celem jest rozwinięcie

kompetencji krytycznego myślenia w sytuacji wystąpienia cyberzagrożenia, a także

nauka bezpiecznego korzystania z nowych technologii i przekazanie informacji

na temat instytucji udzielających wsparcia w przedmiotowym obszarze.

Więcej wiadomości - kliknij na zdjęcie:

plakat a3 hejthelp 29 02 2024 web