Dnia 28.05.2018 r.  wychowankowie Powiatowej Bursy Szkolnej uczestniczyli w wycieczce do Multikina w Galerii Atrium w Koszalinie.

Organizatorami a zarazem opiekunami wycieczki były p. Monika Janiak oraz p. Dorota Dubikowska.

Filmowa alternatywa spędzenia czasu wolnego spotkała się z ogromną aprobatą i zainteresowaniem ze strony naszych wychowanków.

Bowiem na wycieczkę  pojechało aż 36 uczniów ze szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.

Młodzież  uczestniczyła w projekcji filmu pt.: „Deadpool 2”.

Podczas wyjazdu młodzież miała niepowtarzalną okazję pogłębienia wiedzy dotyczącej dorobku światowej kinematografii.

Wyjazd możemy zaliczyć do niezwykle udanej formy organizacji czasu wolnego młodzieży. 

Młodzież i wychowawcy zyskali niepowtarzalną okazję na spędzenie czasu na płaszczyźnie towarzysko – rozrywkowej.

Pomimo zmęczenia drogą, humor i dobry nastrój dopisywał. Zapewne w przyszłym roku szkolnym powtórzymy wycieczkę.