Wszystkie oosby, które złożyły podania zostały przyjęte do bursy na rok szkolny 2023/2024.

Informacje o osobach zakwalifikowanych można uzyskać osobiście w pokoju wychowawców,

telefonicznie pod nr tel. 59 83 434 92 lub pobrać tutaj: LISTA WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

DO BURSY MOŻNA PRZYJEŻDZAĆ 3 WRZEŚNIA 2023 ROKU OD GODZINY 14:00 !!!

ZAPRASZAMY!!!