Zwrócił się nas Departament Wychowania i Edukacji Włączającej, z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji
o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy.
Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych,
przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym,
opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp
do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia
psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.
404889038 918531179844976 2835670665395139104 n