Termin płatności za pobyt dziecka w placówce upływa 15 - tego kazdego miesiąca. Informacje o kwocie należności za

kolejny miesiąc można uzyskać w sekretariacie lub w pokoju wychowawców.

Istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności do końca miesiąca jedynie po złożeniu stosownego podania do Dyrektora Bursy.

Nieuregulowanie należności powoduje złamanie Regulaminu placówki i naliczenie ustawowych odsetek.

Dokonywanie wplat za pobyt dziecka w Bursie:

- gotówką w kasie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30;

- przelewem na konto placówki przez cały miesiąc:

  numer konta: 76 9326 0006 0012 1792 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Człuchowie

  tytułem: imię i nazwisko wychowanka oraz miesiąc za jaki jest wpłata.