Dnia 10 listopada 2020 r. pani Natalia Zelek przeprowadziła dla wychowanków warsztaty

edukacyjno-profilaktyczne pt.: „Stop cyberprzemocy”.

Ze względu na okoliczności epidemii wirusa covid-19 w zajęciach uczestniczyła niewielka grupa wychowanków.

Prowadząca zadbała o zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Z uwagi na popularność nowoczesnych technologii w środowisku młodzieży, tematyka zajęć przykuła uwagę uczestników.

Celem zajęć było m.in.: poznanie przez grupę zagrożeń związanych z Internetem oraz zaznajomienie młodzieży z regułami

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych mediów informacyjnych i komunikacyjnych.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała kilkuminutowego wykładu prowadzącej na temat cyberprzemocy.

Dodatkowym elementem przybliżającym omawianą tematykę był krótkometrażowy filmik.

W celu zaktywizowania uczestników pani Natalia zastosowała metodę dyskusji, metodę burzy mózgów

oraz metodę  pracy w 3 osobowych grupach. Młodzież z ogromnym  zaangażowaniem realizowała poszczególne ćwiczenia.

Natomiast omawianie poszczególnych problemów ukazało kreatywność i otwartość uczniów.

Warsztaty odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze.

1605307746690760