Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020,

poniżej umieszczamy listę osób przyjętych do bursy.

Jednoczesnie informujemy, że nie przyjmujemy już

podań ze względu na brak miejsc w placówce.

Lista wychowanków - rekrutacja 2019/2020

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie składa się do wychowawców, sekretariatu bursy lub drogą mailową
 • Podanie zawiera:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata
 • imiona i nazwiska rodziców oraz numery PESEL
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
 • numery telefonów rodziców oraz wychowanka/ki

 

 1. Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełniane kryteria, a także:
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • świadectwo ukończenia szkoły (klasy)
 • kartę informacji o zdrowiu wychowanka
 • zobowiązanie rodziców
 • oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych

 

        3.  Wszystkie dokumenty dostępne są w placówce lub na stronie internetowej w zakładce - pliki do pobrania.

        4. Szczegółowe informacje zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI