DNIA 27.04. 2021 R. ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW BURSY.

W TYM ROKU WYCHOWAWCY W REŻIMIE SANITARNYM POŻEGNALI SIĘ

Z 44 WYCHOWANKAMI NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ.

MŁODSZE ROCZNIKI POD OKIEM WYCHOWAWCÓW PRZYGOTOWAŁY SENTYMENTALNE

PRZEDSTAWIENIE DLA ARBITURENTÓW. W PODNIOSŁEJ ATMOSFERZE ZAPREZENTOWANO

TEMATYCZNE WIERSZE I AFORYZMY. DODATKOWYCH WZRUSZEŃ DOSTARCZYŁA PREZENTACJA

MULTIMEDIALNA, KTÓRA ZOBRAZOWAŁA NAJPIĘKNIEJSZE CHWILE WSPÓLNIE SPĘDZONE W MURACH BURSY.

NATOMIAST WYSTĘPY WOKALNE UMILAŁY CZAS ZGROMADZONEJ PUBLICZNOŚCI.

NASZA UTALENTOWANA WOKALNIE WYCHOWANKA – VERONIKA REKECHYNSKA ZAPREZENTOWAŁA BALLADY

W J. ANGIELSKIM ORAZ W JĘZYKU UKRAIŃSKIM. PAN DYREKTOR ANDRZEJ PIWOROWICZ WYGŁOSIŁ PRZEMÓWIENIE

POŻEGNALNE ORAZ WSPÓLNIE Z PANIĄ WICEDYREKTOR MONIKĄ DORSZYŃSKĄ WRĘCZYŁ UPOMINKI.

NIESTETY Z UWAGI NA OKOLICZNOŚCI PANDEMII TEGOROCZNI ABSOLWENCI NARODOWOŚCI POLSKIEJ

NIE MOGLI UCZESTNICZYĆ W UROCZYSTOŚCIACH. TYM SAMYM KADRA PEDAGOGICZNA ŻYCZY WAM

DRODZY ABSOLWENCI SPEŁNIENIA MARZEŃ, WŁAŚCIWEGO WYBORU DROGI ŻYCIOWEJ ORAZ POWODZENIA NA CO DZIEŃ!