Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane materiały

informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego w formule 2023:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe