Dnia 2 października w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie gościliśmy aspiranta sztabowego

Panią Renatę Konopelską z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Spotkanie z wychowankami bursy miało charakter profilaktyczny.

Pani aspirant omówiła między innymi następującą problematykę:

1. Konsekwencje prawne wykroczeń i innych czynów karalnych popełnianych przez osoby niepełnoletnie.

2. Konsekwencje prawne wykroczeń i innych czynów karalnych popełnianych przez osoby pełnoletnie.

3. Konsekwencje prawne posiadania, używania i rozpowszechniania substancji psychoaktywnych.

Prelekcja została uwieńczona zadawaniem pytań przez młodzież oraz dyskusją.