W rozwijaniu indywidualnych talentów nie przeszkodziła nawet pandemia.

W tym roku szkolnym organizatorzy internackiego konkursu „Mam Talent”

z 3LO w Gdyni zainicjowali eliminacje on-line.

Wymogiem konkursu w takiej odsłonie było wysłanie do 6 grudnia, na wskazany adres mailowy,

nagrania prezentującego  talent  wychowanka.

Naszą placówkę godnie reprezentowali:  Veronika Rekechynska oraz Nazar Riaboshtanov.

Obydwoje zaprezentowali talent wokalny, zaś Nazar swój solowy występ urozmaicił gitarowym podkładem.

Wychowanek zaśpiewał piosenkę w języku angielskim grupy Imagine dragons pt: "Radioactive" i balladę

w j. ukraińskim Blażyn pt.: "Nie perebiwaj". Natomiast  Veronika Rekechynska zaprezentowała dwie piosenki w j. ukraińskim.

Pierwsza grupy The Hardkiss pt.: "Prirwa" zaś drugi utwór wokalistki Ani Lorak "Ja będę  morzem".

Obydwa występy zyskały pozytywne rekomendacje .

Veronika została nagrodzona przez jury II miejscem. Natomiast Nazar otrzymał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

b_390_290_16777215_00_images_Bursa.jpg

W dniu 1 grudnia 2020 r w bursie upamiętniono Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS.

Z uwagi na okoliczności pandemii uroczystości przybrały bardzo okrojony wymiar.

Ze względów bezpieczeństwa, na omówienie profilaktycznej tematyki, poświęcono wyłącznie pierwszy dzień grudnia.

Wychowawczynie bursy tj. p. Anna Tandecka wraz z p. Natalią Zelek przygotowały dla młodzież test sprawdzający wiedzę młodzieży.

Wszystko zostało zorganizowane w reżimie sanitarnym.

Swoją wiedzę z dziedziny profilaktyki sprawdziło 7 wychowanków. Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziano nagrody wraz z pięknymi dyplomami.

Najlepszy wynik tj. 87 punktów uzyskała Olha Medynska, drugie miejsce ex aequo z liczbą 84 punktów zdobyły Ania Kocherhina

oraz Veronika Sadovska. Nominację trzeciego miejsca i 81 punktów otrzymała: Viktoria Shapovalova.

Uczestnictwo młodzieży w teście pozwoliło na sprawdzenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zakażenia wirusem HIV i AIDS.

Nieobca uczestnikom była także tematyka uzależnienia od alkoholu, papierosów czy środków psychoaktywnych.

1

Dnia 10 listopada 2020 r. pani Natalia Zelek przeprowadziła dla wychowanków warsztaty

edukacyjno-profilaktyczne pt.: „Stop cyberprzemocy”.

Ze względu na okoliczności epidemii wirusa covid-19 w zajęciach uczestniczyła niewielka grupa wychowanków.

Prowadząca zadbała o zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Z uwagi na popularność nowoczesnych technologii w środowisku młodzieży, tematyka zajęć przykuła uwagę uczestników.

Celem zajęć było m.in.: poznanie przez grupę zagrożeń związanych z Internetem oraz zaznajomienie młodzieży z regułami

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych mediów informacyjnych i komunikacyjnych.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała kilkuminutowego wykładu prowadzącej na temat cyberprzemocy.

Dodatkowym elementem przybliżającym omawianą tematykę był krótkometrażowy filmik.

W celu zaktywizowania uczestników pani Natalia zastosowała metodę dyskusji, metodę burzy mózgów

oraz metodę  pracy w 3 osobowych grupach. Młodzież z ogromnym  zaangażowaniem realizowała poszczególne ćwiczenia.

Natomiast omawianie poszczególnych problemów ukazało kreatywność i otwartość uczniów.

Warsztaty odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze.

1605307746690760

DRODZY WYCHOWANKOWIE,

ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMICZNY ORAZ NA PRZEDŁUŻENIE

NAUKI ZDALNEJ DO 29 LISTOPADA 2020 ROKU.

PROSIMY WAS O PRZYJAZD DO BURSY I ZEBRANIE WSZYSTKICH

RZECZY Z POKOI MIESZKALNYCH.

 

                                                     POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE

                                                                     WYCHOWAWCY

 

Dnia 13 października 2020 roku karda pedagogiczna bursy  wraz z  wychowankami świętowała

Dzień Edukacji Narodowej. Wychowawcami odpowiedzialnymi za przygotowanie młodzieży do

zaprezentowania swoich talentów teatralnych i wokalnych były pani Natalia Zelek,

pani Dorota Dubikowska oraz pani Dorota Orlikowska. Inscenizacja z przymrużeniem oka ukazywała treść życia bursy.

Humorystyczne scenki z życia codziennego bursy przeplatały się z występem wokalnym wychowanki Weroniki Rekechynskiej.

Nie zabrakło także chwil refleksji, podczas deklamacji, przepełnionych wdzięcznością i uznaniem dla zawodu nauczyciela.        

Teatralno –muzyczny charakter uroczystości wychowankowie uwieńczyli płynącymi z serca życzeniami, zaś przewodniczący

Młodzieżowej Rady Bursy wręczył na ręce dyrekcji kwiaty.

Podczas uroczystego wieczoru pan Dyrektor bursy wygłosił osobiste  podziękowania skierowane do wychowanków

oraz kadry pedagogicznej. Szanowna dyrekcja wręczyła także dwie Nagrody Dyrektora, z życzeniami pomyślności

na dalszej drodze ku kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia.

Przebieg uroczystości uwieczniły pamiątkowe zdjęcia.

Fotoram.io

WAŻNA INFORMACJA DO PRZEDSTAWICIELI GRUP:

DNIA 28.09.2020 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE

WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

MIEJSCE: SALA GRYF

GODZINA: 17:30

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża,

jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia

pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych

osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.  

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna,

ale również w zwykłym,codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek

tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych.

Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%).

Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń.

Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego.

Statystyki co prawda wciąż nie są zadowalające, ale wykazują stopniową poprawę.

Od kilku lat większą wagę przywiązuje się do szkolenia przyszłych kierowców podczas kursów na prawo jazdy.

Prowadzone są również kampanie społeczne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez swoje akcje umożliwiła

przeszkolenie ponad 1,5 miliona dzieci. To daje nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć

na bezinteresowną pomoc. Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Nawet dzięki krótkiemu szkoleniu dorośli, młodzież, a czasem nawet dzieci są w stanie udzielić pierwszej pomocy w razie konieczności.

Często, jak np. w przypadku zadławienia, liczy się każda sekunda i profesjonalna pomoc medyczna może nie zdążyć na czas.

Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca. 

 unnamed