Młodzieżowa Rada Bursy

to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków.

MRB działa w oparciu o zapisy statutowe oraz REGULAMIN MRB

Opiekunem jest p. Jacek Gałan

Skład Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny 2023/2024: