Pomorskie Kuratorium Oświaty

Informuje o terminach przeprowadzania egzaminów w 2020 r.:

Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej w dniu 24 kwietnia br. przedłużył czasowe ograniczenie

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 24 maja 2020 r.