Obecny czas możemy uznać za nadzwyczajny w kwestii zdrowia i życia ludzkiego z uwagi na okoliczności pandemii wirusa COVID-19,

która masowo objęła ludność na świecie. Jest to dla nas czas niezwykle trudny. Wiąże się bowiem z pasmem wyrzeczeń i ograniczeń,

a w konsekwencji ze zmianą dotychczasowego stylu życia. Nasze bursowskie realia także uległy modyfikacjom.

Bursa stanowiąca drugi dom dla naszych wychowanków dąży do utrzymania tej domeny zwłaszcza w obecnym, trudnym czasie.

Wychowawcy we współczesnej sytuacji wykazują się troską o los swoich podopiecznych. Zdajemy sobie sprawę,

że przebywanie w izolacji domowej może przyczyniać się do obniżenia samopoczucia. Tym samym kadra pedagogiczna

deklaruje gotowość do podejmowania działań wychowawczych. Codziennie, od poniedziałku do piątku, wychowawcy

są otwarci na udzielanie zdalnych konsultacji. Pomoc obejmuje sferę dydaktyczną, czasu wolnego i zainteresowań

oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji o bezpiecznym poruszaniu się

po stronach internetowych można skorzystać z zakładki „Bezpieczny Internet”, którą udostępniliśmy na naszej stronie.

Drogą dialogu wychowawcy udzielą także porad jak zminimalizować negatywne emocje, zniwelować stres oraz

odzyskać równowagę emocjonalną. Każdy kto wykaże chęć skorzystania z pomocy i wsparcia pedagogicznego może drogą mailową lub

za pomocą komunikatora Messenger skontaktować się z kadrą wychowawczą. Co więcej, wszelkie wątpliwości  czy zapytania ze

strony rodziców i wychowanków można zgłaszać za pośrednictwem anonimowej skrzynki na sygnały, dostępnej na naszej stronie. 

Zapraszamy zatem wszystkich wychowanków, rodziców i sympatyków naszej placówki do odwiedzania Naszej strony internetowej.

W zakładce aktualności znajdą Państwo odnośnik zatytułowany „Wsparcie pedagogiczne ”, w którym zamieszczono aktualną ofertę pedagogiczną.