20200125 234934 0000

W dniach od 2.12.2019 r. do 5.12.2019 r. w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie odbył się tydzień profilaktyki.

W tematykę profilaktycznych obchodów wprowadziło całą społeczność bursowską uroczyste przedstawienie upamiętniające

Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS.  Wychowawczynie: p. Natalia Zelek, p. Anna Tandecka oraz p. Dorota Dubikowska

czuwały nad przygotowaniem młodzieży do artystycznego wystąpienia. Wychowankowie biorący aktywny udział

w przedstawieniu wykazali się zarówno talentem aktorskim, jak i recytatorskim oraz wokalnym.

Wieczór zainaugurowało uroczyste złożenie przez uczestników przedstawienia, zapalonych świec w kształcie serca.

Gest ten miał upamiętnić cierpienie i smutny los osób zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS. 

Ponadto w nastrój refleksji i zadumy wprowadziła widzów wokalna interpretacja Jagody Wrzesińskiej,

która zaprezentowała utwór Dawida Podsiadło oraz ballada grupy Dżem w wykonaniu Bartka Zimmerlinga.

Drugiego dnia profilaktycznego tygodnia odbyła się projekcja filmu poruszającego problematykę uzależnienia

od narkotyków pt. „Przeżyć w Nowym Jorku”. Ta biograficzna opowieść kultowego nowojorskiego artysty Jima Carrolla

(autora sześciu tomów poezji i dwóch książek), miała poruszyć młodzież  i skłonić do refleksji nad ważnością

dokonywanych w  życiu wyborów. Elementem podsumowującym profilaktyczne obchody w  bursie było przeprowadzenie

5 grudnia Testu Profilaktycznego. Pani Anna Tandecka czuwała nad organizacją i właściwym przebiegiem testu.

Taka forma sprawdzenia swojej wiedzy cieszyła się największym powodzeniem w środowisku wychowanków.

Swoją wiedzę z dziedziny profilaktyki sprawdziło 16 wychowanków. Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziano nagrody

wraz z pięknymi dyplomami. Najlepszy wynik uzyskał Kacper Wirkus, który zdobył 91 pkt.

Drugie miejsce z liczbą 85 pkt. zdobyła Agata Dewczyńska. Nominację trzeciego miejsca z liczbą

81 pkt. otrzymał Mariusz Drewa. Zwycięzców wyróżniała przede wszystkim dobra znajomość omawianej problematyki.

Uczestnictwo młodzieży w teście pozwoliło na sprawdzenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz zakażenia

wirusem HIV i AIDS. W ciągu profilaktycznego tygodnia wychowankowie mieli także okazję przybliżyć wiadomości

z zakresu profilaktyki poprzez lekturę tematycznej gazetki ściennej. Cieszymy się z zaangażowania młodzieży w realizację

tego przedsięwzięcia i zachęcamy do udziału w profilaktycznych obchodach już za rok.

Wychowankowie z Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie uczestniczyli w

XIX finałowych rozgrywkach burs i internatów woj. pomorskiego w Chojnicach.

Naszą placówkę reprezentowali Maciej Kowalski w tenisie stołowym oraz

Wiktor Landowski w szachach. W zmaganiu uczestniczyło 12 placówek.

Nasi wychowankowie tj.: Maciej zajął II miejsce w tenisie, a Wiktor zajął III miejsce w szachach.

Natomiast nasza placówka została MISTRZEM w rozgrywkach szachowych. 1

 

Dnia 7 listopada grupa 30 wychowanków pod opieką p. Natalii Zelek, p. Doroty Dubikowskiej oraz p. Doroty Orlikowskiej

uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych w Eko- „Szkole Życia” w Wandzinie. Wizyta w ośrodku obejmowała pięciogodzinne spotkanie,

które zainaugurowała wycieczka z przewodnikiem po obejściu Eko „Szkoły  Życia”. Grupa miała okazję zwiedzić m.in. kaplicę

i wysłuchać relacji kapelana, pracownię artystyczną czy strefę hodowli zwierząt. Kolejnym elementem zaplanowanym

przez organizatorów były warsztaty profilaktyczne realizowane według 3 bloków tematycznych: ćwiczenia poszerzające

wiedzę o HIV i AIDS, zajęcia przybliżające tematykę uzależnień oraz elementy edukacji seksualnej.

Uwieńczeniem spotkania było wyświetlenie  krótkometrażowego filmu opowiadającego historie pacjentów

ośrodka borykających się z uzależnieniem. Projekcja filmu wzbudziła największe zainteresowanie i poruszenie wśród wychowanków.

Dzień spędzony w Wandzinie przyniósł naszej młodzieży mnóstwo  wrażeń. Z jednej strony warsztaty poszerzyły wiedzę naszych

wychowanków w dziedzinie profilaktyki. Z drugiej jednak strony opowieści terapeutów o pacjentach i samo wysłuchanie historii osób, 

którym udało się wyjść z uzależnienia, wprawiło większość w  zadumę i refleksję. Bowiem pobyt w Eko „Szkole Życia” w sposób

namacalny ukazał młodzieży, jak cienka jest granica pomiędzy życiem wolnym od używek a uzależnieniem.1

W tym roku byliśmy uczestnikami  X  już edycji internackiego talent show pt.: „Mam talent” .

Konkurs odbył się  22 października b.r. w Internacie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

Adresatami corocznego festiwalu są wychowankowie burs i internatów  z terenu województwa pomorskiego.

Tym samym organizatorzy mieli przyjemność gościć wychowanków m.in.: Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. S. Staszica w Swarożynie, Bursy Gdańskiej czy Internatu Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

Zgodnie z niepisaną tradycją, cel przyświecający internackiemu talent show koncentruje się wokół prezentacji indywidualnych

uzdolnień zarówno wokalnych, instrumentalnych, jaki i tanecznych.

Naszą placówkę reprezentował duet wokalno-instrumentalny w składzie: Yevhenii Shypskyi (gitara) oraz Nazarii Oshyiko (wokal)

oraz solistka Jagoda Wrzesińska. Uczniowie szkoły sportowej. Opiekunem wycieczki była pani Natalia Zelek.

Nazarii  zaprezentował dwie piosenki. Pierwsza z nich to narodowy utwór poświęcony społeczności Ukraińskej  „Hej sokoły ”.

Natomiast drugim prezentowanym utworem była ballada grupy Red Hot Chili Pepers „Chalifornication.

Natomiast Jagoda podzieliła się swoją interpretacją piosenki Dawida Podsiadło „Nieznajomy” oraz wykonała klasyczną

balladę Elvisa Presleya  „Can't Help Falling  In Love”. Lista zaprezentowanych talentów była stosunkowo rozbudowana.

Młodzież dzieliła się z publicznością zarówno pasją wokalną, taneczną czy gry na instrumentach.

Pozytywnym zaskoczeniem był także występ baletowy oraz iluzjonistyczny pokaz sztuczek.

Poziom prezentowanych, przez uczestników, talentów był niezwykle wysoki. Młodzież podczas swoich występów stawiała

głównie na swobodną interpretacje wybranych utworów. Pomimo, iż nasi wychowankowie nie zostali nagrodzeni przez jury,

cieszymy się, że  młodzież mogła podzielić się z innymi swoim talentem. Tym samym obserwacja uzdolnień innych talentów

stanowi źródło inspiracji dlań, by doskonalić się i rozwijać posiadane umiejętności.

W dniu 16 października 2019 roku Dzień Edukacji Narodowej

był obchodzony w inny sposób tzn. na sportowo.

Wychowankowie bursy zmierzyli się z kadrą pedagogiczną w meczu

piłki koszykowej na hali sportowej. Ale przed meczem odbył się krótki

apel, były życzenia, chwile wzruszenia oraz wyróżnienia tzn. Nagrody Dyrektora.

Mecz odbył się w miłej, radosnej atmosferze, oczywiście na zasadach ,,fair play".

Niestety kadra pedagogiczna przegrała, ale to tylko zabawa...

Dziękujemy wszystkim za udział w tym wyjątkowym dniu.

20191016 182804

MECZ KOSZYKÓWKI:

KADRA BURSY vs WYCHOWANKOWIE

16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

O GODZINIE 18:00 - HALA SPORTOWA 

BAW SIĘ Z NAMI. ZAPRASZAMY!!!